Castellano Valencià

LA DOLÇAINA.

És ja molta la tinta, o allò que s'ha escrit a Internet, empleat per a descriure la Dolçaina, tot això amb molt d'encert i des de diversos punts de vista, no obstant l'Associació de Tabal i Dolçaina Serra Calderona no pot deixar de posar unes línies sobre l'assumpte.

La Dolçaina és un instrument musical de la família dels aeròfons, de llengüeta doble i tubular amb orificis.

És aeròfon o instrument de vent, en el que es produeix el so al passar l'aire que s'insufla a través de la llengüeta doble o dos làmines, separades entre si prou per a poder vibrar, (lamines fines i molt sensibles i flexibles, anomenades col•loquialment Canya, que es lliguen al voltant d'un tub cònic metàl•lic anomenat Tudell, el qual encaixa a l'extrem superior de la Dolçaina, que és tubular amb 8 orificis melòdics), de manera que al fer-les vibrar xocant entre elles i obrint i tancant alternativament l'entrada d'aire en la Dolçaina produeix el so per la vibració de la columna d'aire que entra en l'interior de la mateixa.

La dolçaina pot ser de fusta (olivera, garrofera borda, wengué, bubinga, ametller, granadillo, palosanto, banús) i, hui en dia, d'altres materials (resines plàstiques, etc.).

És un instrument transpositor, açò vol dir que els seus sons escrits són diferents dels seus sons reals, l’altura de la nota que sona no correspon a l'altura de la nota escrita, llig una quarta per davall La Dolçaina en Sol, és a dir, produeix un Sol al tocar un Do (4a justa descendent).

La primera octava és des del Re greu (La 4 real) fins al Re agut (La 5 real), sent la seua execució relativament senzilla, quant a la seua segona octava, per a la seua correcta execució cal fer un sobreesforç i per tant en el seu aprenentatge és mes costós i per això més difícil d'afinar, comprén des del Mi agut (Si 5 real) fins al La agut (Mi 5 real).

Correspondències afinació escala de REM Dolçaina:

Dolçaina RE MI FA# SOL LA SI DO RE
Afinador en "C"(Do) A B C# D E F# G A
Notació: Do, Re, La meua, Fa... La Si Do# Re Mi Fa# Sol La
^ Pujar ^