Castellano Valencià

TOCAR TABAL

Per a executar les cançons en el Tabalet, habitualment anirem caminant i el portarem penjat davant de nosaltres mateixos subjecte amb una corretja creuada (en bandolera) sobre un muscle. No obstant això, hui en dia també s'executa al tabalet estant parats (per exemple en concerts i per als quals podrem valdre'ns d'uns suports a este efecte).

Per tant haurem d'adoptar, en cada cas, una posició tant corporal com de braços, avantbraços i mans què siga la més eficaç i profitosa possible. Fins i tot podria ser molt interessant canviar la forma de subjecció de les baquetes segons estiguem caminant o en un escenari.

Per a tocar el tabal quan estiguem caminant al mateix temps, cal tindre en compte el seu pes i els molts colps que li anem a batre segons els ritmes i l’accentuació que li donem, ja que amb això estarem realitzant un alt esforç físic amb muscles, esquena, zona lumbar, cames i, sobretot, amb avantbraços, monyiques i mans.

Cal tindre en compte que:

Vist l'anterior, el realitzar uns exercicis d’escalfament/estirament de monyiques i braços seria més que convenient, i a més si anem amb el Tabalet penjat també seria adequat portar una faixa, bé de les que s'usen en alguns dels trajes típics valencians o bé de qualsevol altre tipus, tot aiçò per a evitar possibles lesions molt freqüents en els percussionistes.

Tot açò ha de fer que tinguem molta prudència en l'ensenyança i posterior execució (sobretot respecte als xiquets i xiquetes que comencen a practicar amb el Tabalet).

^ Pujar ^